søndag den 3. februar 2013

Bestyrelsesmøde hos Steen...Efter en god træning lørdag den 2. 2. 2013, holdt bestyrelsen møde hos Steen.

Tiden lige nu i bestyrelsen går med at søge sponsorater hjem til vores 3 hovedprojekter: Klubhuset, hegn ved showsiden og udskiftning af gaten.

Vi diskuterede indholdet af en forældre-aften og glædede os over muligheden for at komme til Harlev og køre BMX indendørs.

Læs hele referatet her

På bestyrelsens vegne
Henrik Fjorback