tirsdag den 27. oktober 2015

Nyt fra klubben...

Klubhuset under renovation, forår 2015
Hej alle,

Hermed seneste nyt fra klubben.

27. oktober blev generalforsamlingen afholdt, og de 13 fremmødte havde en god debat og snak om klubbens fremtid og økonomi.

Det blev besluttet at forårstræningen bliver opdelt i 2 træningsblokke, fra kl. 17 - 18.30, og fra 18.30 - 20.30. Lørdagstræningen er fællestræning fra kl. 10 - 12.

Klik her for at læse referat fra generalforsamling

19. december er der juleafslutning og fælles mountainbike-tur for kørere og forældre. Der er mulighed for at alle kan køre med - også på "almindelig" cykel. Efter cykelturen er der æbleskiver og andet godt i klubhuset.
Tour på mountainbike

30. januar holdes der forældrefest for alle med relation til klubben - seneste tilmelding den 1. december.

Klik her for at se invitation til fest


På klubbens vegne
Henrik Fjorback