tirsdag den 18. oktober 2016

Generalforsamling 2016, torsdag den 27. oktober kl. 19.00...

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ikast BMX Klub.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. oktober kl. 19.00 i klubhuset ved banen.

Klik her for at hente dagsorden og indkaldelse.

Klik her for at læse klubbens vedtægter (nederst).

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab 2015

6. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest lørdag den 22. oktober 2016– gerne på mail: jackiejensen846@hotmail.com )

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen i dens nuværende form:

  • Jackie Jensen, Formand (på valg, modtager genvalg)
  • Steen Siggaard, Næstformand
  • Gitte Hagelskjær, Kasserer (på valg, modtager genvalg)
  • Sanne Grønbæk (på valg, modtager genvalg)
  • Marco Kalbermatter
  • Annette Dam, et-årig suppleant (på valg)
  • Nicolai Nybo, et-årig suppleant (på valg)

(Kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal afleveres skriftligt til formanden senest den 22. oktober 2016 – gerne på mail: jackiejensen846@hotmail.com)
Bemærk: Ungdomsgården er stadig repræsenteret i klubben, og bestyrelsen har valgt at opretholde klubbens UR-licens.

8. Valg af revisor
(Christen Jeppesen modtager genvalg)

9. Eventuelt

Vi ser frem til et stort fremmøde fra alle kørernes forældre samt kørere over 18 år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ikast BMX Klub