tirsdag den 27. oktober 2015

Nyt fra klubben...

Klubhuset under renovation, forår 2015
Hej alle,

Hermed seneste nyt fra klubben.

27. oktober blev generalforsamlingen afholdt, og de 13 fremmødte havde en god debat og snak om klubbens fremtid og økonomi.

Det blev besluttet at forårstræningen bliver opdelt i 2 træningsblokke, fra kl. 17 - 18.30, og fra 18.30 - 20.30. Lørdagstræningen er fællestræning fra kl. 10 - 12.

Klik her for at læse referat fra generalforsamling

19. december er der juleafslutning og fælles mountainbike-tur for kørere og forældre. Der er mulighed for at alle kan køre med - også på "almindelig" cykel. Efter cykelturen er der æbleskiver og andet godt i klubhuset.
Tour på mountainbike

30. januar holdes der forældrefest for alle med relation til klubben - seneste tilmelding den 1. december.

Klik her for at se invitation til fest


På klubbens vegne
Henrik Fjorback

tirsdag den 13. oktober 2015

Generalforsamling 2015, tirsdag den 27. oktober kl. 19

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ikast BMX Klub.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i klubhuset ved banen.

Klik her for at hente dagsorden og indkaldelse.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab 2014
6. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 22. oktober 2014– gerne på mail: jackiejensen846@hotmail.com )
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen i dens nuværende form:
Jackie Jensen, Formand.
Steen Siggaard, Næstformand (på valg, modtager genvalg)
Gitte Hagelskjær, Kasserer.
Sanne Grønbæk
Marco Kalbermatter (på valg)
Per Zacho, et-årig suppleant (på valg)
Carsten Poulsen, et-årig suppleant (på valg)
(Kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal afleveres skriftligt til formanden senest den 20. oktober 2015 – gerne på mail: jackiejensen846@hotmail.com)
Bemærk: Ungdomsgården er stadig repræsenteret i klubben, og bestyrelsen har valgt at opretholde klubbens UR-licens.
8. Valg af revisor (Kristian Mørup er indsat som klubbens revisor. Desuden vælger bestyrelsen en ekstern person til at revidere og underskrive regnskabet.)
9. Eventuelt


Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
mandag den 12. oktober 2015

Ferie i uge 42...

Hej alle,
Parkerede cykler til Ikast Open

Husk vi holder efterårsferie.

I uge 43 trænes sidste gang tirsdag og torsdag - derefter starter lørdagstræningen den 31. oktober kl. 10 - 12.

God ferie!

Pssst.. Så du artiklen fra Ikast Avis, vedr. det flotte JM på hjemmebane?