Administration

Herfra kan du få adgang til at redigere hjemmesiden, skrive i kalenderen, eller læse dokumenter fra klubben.
Det meste kræver at du allerede har fået en adgangskode udleveret.

Webmaster

Bestyrelsen

IT administration